Round 1

  To be played by Sunday 5th June

 Dunstanburgh

V

Burgham

 Alnwick 

 2 – 3

Magdalene Fields ‘A’

 Warkworth

V

Alnmouth Village

 Foxton

 V

Bye

Magdalene Fields ‘B’

 V

Bye

 Goswick

 V

Bye

 Bamburgh

 V

Seahouses

 Linden Hall

 V

Rothbury

Quarter Final

   To be played by Sun 3rd July

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semi Final

   To be played by Sun 7th Aug

 

 

 

 

 

 

FINAL

 

 To be played at Linden Hall            Wed 10th Aug

 

 V

 

B